Наше покликання – спонукати підприємства Києва поважати потреби україномовних клієнтів. Галузь за галуззю, ми оцінюємо мовну політику провідних підприємств за певними ознаками, створюємо рейтинги, повідомляємо власників і керівників про виявлені недоліки, підказуємо шляхи випередження менш уважних конкурентів. Повторюючи кожне дослідження кілька разів на рік, ми зможемо відстежувати зміни.

Поточна робота відбувається на Фейсбуку: там ми обговорюємо поточні питання, розміщуємо робочі матеріали, ухвалюємо рішення. Проте, у діяльності «Польових досліджень» більший наголос робиться на зміни мовної політики в реальному житті, а не всесвітній мережі. Іншими принципами нашої роботи, згідно зі статутом, є вплив заохочувальними, а не каральними засобами; вплив лише на провідні підприємства певних галузей; уникнення обговорення у спільноті світоглядних питань, які можуть роз'єднати учасників на шляху до досягнення мети тощо.

Спільнота «Польові дослідження» самоврядна: усі важливі рішення ухвалюються голосуванням учасників, які мають право голосу. Право голосу на півроку може здобути кожен, хто витратить дві години свого часу на потрібну спільноті роботу (наприклад обстеження підприємств, збір потрібних даних чи інші задачі). Учасники, які не беруть участь у роботі спільноти понад півроку, втрачають право голосу.

Право голосу також можна отримати, зробивши грошовий внесок у 100 грн. чи надати на цю суму товари чи послуги. Це не означає, що право голосу можна купити (бо не можна купити два голоси), а радше навпаки: учасник, який робить грошовий внесок, отримує право голосувати за те, як його внесок буде використано. Скарбник групи готує щомісячні звіти про використання грошей та плани майбутніх витрат.

Коментарі (0)

Cancel or