Для оцінювання ми обрали банки, які за даними НБУ входять у першу двадцятку за двома і більше ознаками: капітал, активи, прибуток, депозити, позики.

Оцінки за кожною ознакою у більшості випадків виставляються у межах від -2 до 1, де 1 означає, що послуга доступна українською мовою без перешкод, -2 означає, що послуга українською не доступна, а проміжні оцінки озна­чають ускладнення різного ступеня. Відсутні послуги позначаються прочерком. Оцінка «0» ставиться у випадках, коли у загалом вартому хорошої оцінки показнику виявлено незначний недолік.

Підсумкова оцінка є сумою отриманих оцінок, розділена на число оцінок. За підсумковою оцінкою, банки відносяться до чотирьох умовних груп: уважні до україномовних киян (значення оцінки більше або дорівнює 1), майже уважні (0,75..0,999), недостатньо уважні (0..0,749) та неуважні (< 0).

 
Сайт
Банкомати
Інтернет-банк
Електронна черга
Соціальні мережі
Платіжна картка
Автовідповідач
Довідкова
Співробітники
СМС-розсилки
Бланки
Угоди
Виписки, довідки
Касовий чек
Чек карткового терміналу
Реклама
Написи, плакати,
буклети, роздруківки
Українською мовою доступне без додаткових дій 1   1 1     1 1       1   1 1 1  
Українська мова доступна після перемикання -1 1 -1 -1     -1                    
Українська мова не доступна -2 -2 -2 -2 -1   -2 -2   -1   -2   -2 -2 -2  
Проміжні випадки, дрібні недоліки 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Усі доступні українською                     1   1       1
Більшість доступні українською                     -1 -1 -1     -1 -1
Переважно не українською                 -2 -1 -2 -2 -2       -2
Ведеться українською мовою         1 1       1              
Вітаються українською               1 1                
Переважна більшість вітається українською                 2                
Вітаються російською, переходить на українську               -1 -1                
Україномовний вміст нижчої якості                           -1 -1    
Містить написи, не перекладені українською   -1       -1               -1 -1    

Коментарі (0)

Cancel or